Bedrijven

NEDERLANDS OP DE WERKVLOER
Hebben uw medewerkers moeite met de Nederlandse taal? Snappen ze de werkinstructies niet? Kunnen ze niet actief deelnemen aan het werkoverleg? Worden er onnodig fouten gemaakt en tijd verspild doordat ze u niet goed begrijpen? Duidelijke communicatie is noodzakelijk in elke organisatie.

Dutch@work geeft taaltrainingen “Nederlands op de Werkvloer” bij bedrijven waar anderstalige werknemers problemen ondervinden omdat ze het Nederlands niet voldoende onder de knie hebben.

MAATWERK
Uw organisatie is uniek. Dutch@work biedt u daarom maatwerk: iedere taaltraining wordt afgestemd op uw dagelijkse praktijk. We werken met materiaal van uw bedrijf, de training wordt gegeven in het bedrijf zelf en is toegespitst op het gebruik van het Nederlands in concrete werksituaties. De trainingen worden in-company verzorgd op dagen en tijden die u schikken. Dat betekent dat de deelnemers tijdens of direct vóór of na werktijd les hebben. Zo kan Dutch@work u optimale flexibiliteit en maatwerk leveren en haalt u het meeste rendement uit een taaltraining.

AANPAK
De training wordt in overleg met u opgezet. Voordat een training start, vindt er altijd een vrijblijvend intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt samen met u vastgesteld wat de “taalvraag” is en wat uw wensen en leerdoelen zijn. Daarna volgt een intake en niveaumeting met elke deelnemer. Vervolgens krijgt u van ons een lesplan en programma dat is toegesneden op uw bedrijf. Als de deelnemers van ongeveer gelijk niveau zijn, wordt een groepstraining voorgesteld. Is dat niet het geval, dan is een individuele aanpak mogelijk. Pas als u helemaal tevreden bent met de opzet gaat de training van start.

RESULTAAT
Met een taaltraining gericht op de specifieke werkzaamheden van uw werknemers ziet u sneller resultaat dan met een algemene taalcursus. Uw werknemer leert datgene wat hij nodig heeft voor zijn werk.

Na de training:

  • communiceert uw werknemer beter en duidelijker met zijn leidinggevende en met collega’s
  • begrijpt hij werkinstructies en is hij in staat actiever deel te nemen aan een werkoverleg
  • heeft hij meer kennis van de geldende arbo- en veiligheidsvoorschriften
  • heeft uw werknemer kennis van de Nederlandse bedrijfscultuur en de sociale codes
  • heeft hij een grotere functionele woordenschat
  • is zijn Nederlands op het gebied van lees-, spreek- en schrijfvaardigheid verbeterd. Hij kan uw klanten beter te woord staan, e-mails schrijven, telefoneren, enz.

CERTIFICAAT
Na afloop van de cursus ontvangen de cursisten een certificaat met hun behaalde niveau van het Nederlands als Tweede Taal (NT2). Hiervoor hanteren wij het Raamwerk NT2 gebaseerd op het gestandaardiseerde Europees Referentiekader (ERK).

 

Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend intakegesprek, belt u dan 0612219686 of mail naar info@dutchatwork.nl